خبر و اطلاعيه ها

روز درختکاری

روز درختکاری

درخت? یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است.

درخت? نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

درختان? هم یک نوع موجودات زنده هستند و خوبی های فراوان دارند.

روز درختکاری? که برای گرامی داشت و یادآوری این عنصر مهم در زندگی هرفرد و حیات می باشد و در این روز سعی می شود درختان بیشتری کاشته شود تا از آلودگی هوا کم کرده و اکسیژن بیشتری را برای ما ایجاد کنند وهمچنین گاز گلخانه ای را ازبین ببرند.

? *۱۵اسفند روز درختکاری مبارک*?

به مناسبت این روز بزرگ نوآموزان عزیزمان?با شوق و ذوق زیاد و کاشت نهال های?زیبایشان درحیاط خانه ومدرسه و ارسال عکسهای قشنگشان این روز را تبریک گفتند.

? *مهدکودک و وپیش دبستانی احمدانی*?