برگزاری اولین جلسه مختص والدین دو مرکز سلمان فارسی و احمدانی

به گزارش روابط عمومى مجتمع علمى فرهنگى هنرى صابرین شهرستان خنج سه شنبه مورخ ١٨ آبان ماه ٩۵ اولین جلسه والدین دو مرکز مهد کودک سلمان فارسی و احمدانی با حضور آقای رضایی کارشناس آموزش و پرورش شهرستان خنج در مجتمع علمی فرهنگی هنری صابرین برگراز گردید.
مراسم با قرائت قرآن توسط نوآموز محمد نکویی شروع شد، سپس جناب آقای یوسفی معاونت مجتمع صابرین ضمن عرض خیر مقدم به والدین از همه والدین به دلیل تاخیر در برگزار کردن جلسات عمومی عذرخواهی نمود و علت اصلی آن را ساماندهی دانش آموزان پیش دبستانی در مهرماه و نیمه دوم آبان ماه عنوان کردند و اظهار داشتند که برگزاری جلسات عمومی را گسترش دهند بعد از آن نوید به مادران شاغل دادند که هر دو مرکز احمدانی و سلمان فارسی آمادگی پذیرش و نگه داشتن دانش آموزان را تا ساعت ٢ بعداز ظهر دارند و از والدین خواستن در صورت تمایل اسم دانش آموز خود را به مربی کلاس مربوطه تحویل نمایند.
سپس از برگزاری جلسه سخنرانی با حضور دکتر فروتن دکترای روانشناسی کودک خبر دادند و بعد از آن رشته کلام را به آقای رضایی سپردند، آقای رضایی ضمن عرض خیر مقدم به والدین به این نکته اشاره نمودند که آموزش صحیص پیش دبستانی آموزش آداب و معاشرت ، مفاهیم علمی پرورش روحیه و… می باشد و تاکیید نمودند که به هیچ عنوان مراکز پیش دبستانی نباید خواندن و نوشتن را به بچه ها آموزش دهند و این کار خلاف آموزش و پرورش می باشد و با اساس و زیربنای آموزش و پرورش منافات دارد و والدین هم نباید به مراکز فشار بیاورند و از آن ها کارهای خلاف قانون درخواست نمایند. در پایان هم والدین سوالات خود را بصورت شفاهی از آقای رضایی پرسیدند.

photo_2016-11-09_09-46-00