روز پرستار مبارک

ای پرستار??‍⚕️!
تو پیام آور امیدی که مجاهدت شب زنده داران راه عشق در شفا بخشی دستانت تجلی پیدا میکند
? روز پرستار مبارک باد?

پرستار باشوق و رنج می‌آموزد تا رنج انسان رابه شوق و آرامش برساند
پرستاری سایه سفیدمحبت است درکالبد دلسوزان پاک دل.

⭐یکشنبه ۳٠آذر بمناسبت روز پرستار نوآموزان عزیزمان در منزل باهمکاری مدیرو مربی ها نقش پرستاری و بیماررا ایفاکردن و عکسهای قشنگشون ارسال نمودند.

*مهد کودک و پیش دبستانی احمدانی*