کتاب

۲۴آبان روز کتاب و کتابخوانی

کتاب?، مقبولترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می‌شود و نه تغییر می یابد.

نگاه به کتاب لذت تورا فزونی میدهد و میل تورا در فراگیری دانش،شدیدتر می سازد.

زبان تو را گویاتر،سخنان و بیان تورا فصیحتر، جان تو رامسرورتر و سینه تو را فراختر میکند و برای تو در دیدگاه عامه مردم مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مسئولان دوستی و احترام به ارمغان می آورد.

? ۲۴آبان روز کتاب و کتابخوانی?

به مناسبت این روز بچهای عزیزمان را به کتابخانه?? صابرین بردیم و از کتابخانه بازدید کردن کتاب قصه هایی را برداشتند و با شوق و ذوق زیاد با توجه به تصویر کتاب قصه برای دوستانشان قصه را تعریف میکردند?
*جناب آقای رحیمی مسئول کتابخانه علمی فرهنگی صابرین بانشان دادن بزرگترین وکوچکترین کتاب در قفسه ها، نوآموزان را از این ابتکار وخلاق آشنا کرد.*
مربی مهربونشان به نونهالان عزیز کاردستی دفترچه یادداشت???? هدیه داد و این روز را برای فرشتهای قشنگ به یادگار گذاشت❤️

?? *مهدکودک وپیش دبستانی احمدانی*??