۲۴ آبان روزکتاب وکتابخوانی گرامی باد

کتاب?محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه های مهم اولیای دین است و به گسترش دانش کمک می کند و به عنوان یک میراث فرهنگی برای نسل های آینده ماندگار می شود.

کتاب?همنشینی است که تورا خسته وملول نمی سازد،دوستی است که تورا فریب نمیدهد،رفیقی است که به تو آزار نمی رساند، بلندنظر وجوانمردی است که تورا گرفتار یکنواختی و روزمرگی نمی سازد و همسایه ی است که درکارتو تأخیر روا نمیدارد.

خوشبخت کسى است که به یکى از این دو چیز دسترسى دارد یا کتاب‌هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند.

?مسابقه قصه گویی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار کردیم چندنفر ازبچها داوطلب وبا ذوق و شوق زیاد? درمسابقه شرکت کردن وبعداز ارائه دادن قصه هایشان برنده اعلام کردیم?

? ۲۴ آبان روزکتاب وکتابخوانی گرامی باد?

مهدکودک وپیش دبستانی احمدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .